KTTT

0
205
Bạn đang xem: KTTT Tại monrun.vn

Ngày đăng: 15/09/2012, 00:32

KTTT có những đặc trng tách biệt:vừa đòi hỏi phát triển kinh tế, vừa phải giữ vững định hớng XHCN.KTTT tuy có nhiều u điểm, nhng không phải tuyệt đối, nó còn tồn tại những khuyết tật mà nếu ta cứ để cho nó tự do phát triển thì đến một lúc nào đó nền kinh tế sẽ rơi vào tình trạng rất nguy hiểm và có thể phải trả giá đắt.Vì vậy, Đảng ta đã xác nhận phát triển KTTT là đúng đắn, nhng phải có sự điều chỉnh sao cho thích hợp với tình hình đất nớc cũng nh định hớng của n-ớc ta.Với vốn hiểu biết còn hạn chế, em mong rằng thông qua đề tài này tìm hiểu thêm về nền kinh tế nớc ta cũng nh đờng lối quyết sách của Đảng qua một số nội dung sau:Phát triển KTTT định hớng XHCN là tất yếu khách quan.Những đặc trng cơ bản của KTTT định hớng XHCN ở nớc ta.Hiện trạng và những phương án cơ bản để phát triển KTTT định hớng XHCN ở Việt Nam.1B . khắc phục vấn đề.I- KTTT định hớng XHCN là gì?Đã có nhiều ý kiến, quan niệm khác nhau xung quanh việc đa ra một KTTT dể thực hiện mục tiêu của CNXH. Là quá trình khắc phục đồng thời hai nhiệm vụ: vừa phát triển kinh tế thị trờng, vừa phải thực hiện các mục tiêu của CNXH.KTTT định hớng XHCN là tất yếu khách quan.1. Phát triển KTTT định hớng XHCN là sự lựa chọn đúng đắn.Nớc ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ một nớc thuộc địa nửa phong kiến, với nền sản xuất thấp kém, bỏ qua thời kỳ TBCN nên nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn: nền tảng vật chất kỹ thuật lạc hậu, nền tảng hạ tầng yếu kémTrớc đây, do quá nóng vội muốn tiến lên CNXH, không xuất phát từ thực tiễn, không tôn trọng và hành động theo các quy luật khách quan tất cả chúng ta đã vận hành nền kinh tế theo cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp. Tất cả chúng ta 2đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng này là đã vận dụng một mô hình kinh tế mà quan hệ sản xuất ở trình độ phát triển cao, trong lúc lực lợng sản xuất còn ở trình độ phát triển rất thấp nó đã trở nên không thích hợp, sự bất cập này đã kéo theo hậu quả làm cho nền kinh tế lâm vào khung hoảng.Tất cả chúng ta đã có tư tưởng sai lầm là đã cho rằng kinh tế hàng hoá( mà KTTT là hinh thức phát triển cao của nó) là sản phẩm riêng có của CNTB và đã phủ nhận nó. Nhng trong thực tiễn không phải nh vậy, mô hình kinh tế thị trờng không thuộc về một chính sách xã hội nào, nó đã và sẽ còn tồn tại trong nhiều thời kỳ khác nhau nh một phơng thức để tiến tới một nền KTTT định hớng XHCN .Đại hội lần thứ VI của Đảng đợc đánh dấu nh một cái mốc trọng yếu trong việc chuyển hóa cơ chế. Trên nền tảng phê phán một cách nghiêm khắc cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp mà nguồn gốc từ kinh tế hiện vật và những hậu quả của nó, nhất quán chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, cũng từ đó tạo ra những tiền đề thiết yếu để chuyển sang kttt.Thực tiễn những năm đổi mới đã nêu ra rằng việc chuyển sang mô hình kinh tế hàng hoá là hoàn toàn đúng đắn.2. KTTT không những tồn tại khách quan mà còn thiết yếu cho quá trình xây dựng CNXH.Thực tiễn vẫn phải tồn tại KTTT vì nó còn nền tảng khách quan cho sự tồn tại, này là:Sự phân công lao động xã hội không mất đi, sự chuyên môn hoá ngày càng sâu, sự phân công lao động trông nớc còn nối liền với sự hợp tác phân công quốc tế. Các quan hệ kinh tế và những sự trao đổi hoạt động lao động trong xã hội phải dựa trên thớc đo giá trị và chỉ đợc thực hiện tốt nhất bằng quan hệ hàng hoá- tiền tệ.3Vẫn còn sự tách biệt về kinh tế: còn tồn tại nhiều quan hệ sở hữu khác nhau về t liệu sản xuất, kéo theo tồn tại nhiều chủ thể kinh tế cùng tồn tại trong một hệ thống phân công lao động xã hội, nhng vẫn có sự độc lập, tách biệt với nhau vì vậy chúng vừa đối đầu vừa hợp tác với nhau và nó chỉ có thể thực hiện bằng trao đổi hàng hoá- tiền tệ theo cơ chế thị trờng.Giữa các doanh nghiệp vẫn còn sự tách biệt về kinh tế, quyền tự chủ trong, sản xuất, kinh doanh và vì vậy cũng khác nhau về lợi nhuận kinh tế. Vì vậy các mối liên hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp nhà nớc cũng đợc thực hiện thông qua quan hệ hàng hóa- tiền tệ.Sản xuất hàng hoá, quan hệ hàng hoá tiền tệ là tất yếu trong quan hệ kinh tế đối ngoại của các nớc trên toàn cầu.Chính vì diễn ra trong môi trờng đối đầu, chịu sự chi phối của những quy luật kinh tế vốn có, lấy lợi nhuận là động lực xúc tiến buộc các chủ thể kinh tế phải nâng cấp kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động để giảm ngân sách sản xuất, nó cũng đòi hỏi các chủ thể kinh tế phải năng động sáng tạo. đây chính là u điểm nổi trội của kinh tế thị trờng.Tất cả chúng ta có thể thấy CNTB đã sử dụng vai trò to lớn của KTTT cùng với những u điểm của nó để xúc tiến tăng trởng và phát triển kinh tế nh thế nào. Tất nhiên là mang lại lợi nhuận cho giai cấp t sản, nhng điều đó không có nghĩa là KTTT là sản phẩm riêng có của CNTB. Cũng nh CNTB, tất cả chúng ta cũng phải phát huy những u điểm của KTTT, vai trò to lớn của nó khắc phục những hạn chế, khuyết tật, mặt trái của nó để xây dựng CNXH, tăng trởng và phát triên kinh tế. Nó xúc tiến việc nâng cấp ky thuật.Vì vậy Đảng ta chủ trơng chuyển sang kinh tế thị trờng, không phải là một thị trờng bất kỳ, mà là thị trờng định hớng xã hội chu nghĩa. Nó vừa thích hợp với dấu hiệu kinh tế thời kỳ quá độ ở nớc ta nó vừa cho phép khai thác mọi tiềm năng của nền kinh tế. Về bản chất này là cơ chế hỗn hợp mang tính định hớng xã hội chủ nghĩa, vừa kế thừa những thành tựu của loài ngời, vừa 4gắn liền với dấu hiệu và mục tiêu chính trị là sự phối hợp giữa tăng trởng kinh tế và tiến bộ xã hội Và thực tiễn , qua những năm đầu thực hiện đổi mới cung đã cho kết quả khả quan bớc đầu: đời sống kinh tế- xã hội của đất nớc đã có sự thay đổi rõ rệt, sản xuất trong nớc phát triển, đời sống, vật chất, văn hoá, trí não có sự cải tổ rõ rệt điều đó cho thấy kinh tế thị tr ờng không những không đối lập với CNXH mà nó còn là phơng thức để thực hiện các mục tiêu của CNXH.III. Những đặc trng cơ bản của KTTT định hỡng XHCN ở Việt Nam.1. KTTT định hớng XHCN là một mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ ở nớc ta, là sự phối hợp giữa cái chung và cái đặc trưng.Vì các nớc khác nhau thì có trình độ kinh tế, kết cấu xã hội, phong tục tập quán khác nhau, nên việc ứng dụng mô hình KTTT cũng có sự khác nhau, ngoài những đặc điểm giống nhau, cái thông dụng, còn tồn tại những dấu hiệu tách biệt. Nớc ta cũng không nằm ngoài quy luật đó.a. Cái chung, thông dụng của mô hình KTTT định hớng XHCN.Nói đến KTTT là nói đến một nền kinh tế chịu sự thúc đẩy của các quy luật kinh tế khách quan nh: quy luật giá trị, quy luật cung và cầu, quy luật đối đầu.Cơ chế vận hành nền kinh tế là cơ chế thị trờng .Có nhiều hình thức sở hữu khác nhau kéo theo nền kinh tế tồn tại nhiều thành phần. Trong số đó kinh tế t nhân có vai trò trọng yếu trong việc làm phong phú thị trờng.KTTT là nói đến tính tự chủ của các chủ thể kinh tế, mỗi nhà cung cấp kinh tế là một chủ thể tự do, tự chủ kinh doanh theo pháp luật.Thị trờng quốc gia là một thể thống nhất và từng bớc hội nhập vào thị trờng khu vực và quốc tế.Thị trờng tổng thể là tổng hợp của nhiều loại thị trờng: thị trờng hàng hoá, thị trờng vốn, thị trờng lao độngLấy tiêu chuẩn tăng trởng và phát triển kinh tế làm thớc đo nhận xét.b. Nền KTTT định hớng XHCN ở nớc ta ngoài những cái chung của một nền KTTT còn tồn tại những đặc trng riêng:Trớc hết, đây là nền kinh tế phát triển theo định hớng XHCN, vậy cái đảm bảo sự định hớng này là sự quản lý vĩ mô của nhà nớc. Và nhà XHCN với t cách là Nhà nớc của dân, do dân và vì dân sẽ định hớng cho thị trờng vừa hoạt động theo những phép tắc và quy luật của mình, vừa phục vụ các mục tiêu của XHCN.KTTT định hớng XHCN ở nớc ta không chỉ phấn đấu đạt trình độ phát triển cao về đời sống vật chất và trí não, mà trọng yếu hơn là công bình xã hội và hơn thế nữa là đồng đẳng xã hội.Khác với nền kinh tế thị trờng TBCN, trong nền kinh tế thị trờng XHCN không có sự thống trị của sở hữu t nhân mà phong phú các quan hệ sở hữu cũng nh các thành phần kinh tế, trong đó sở hữu Nhà nớc và kinh tế nhà nớc giữ vai trò chủ đạo.2. Các đặc trng cơ bản của nền KTTT định hớng XHCN ở nớc ta.a. đặc trng về mục tiêu phát triển kinh tế thị trờng.Đặc trng này đợc trổ tài ở chỗ: xây dựng và phát triển lực lợng sản xuất, xây dựng nền tảng vật chất cho CNXH. Thiết lập và hoàn thiện quan hệ sản xuất XHCN. Nghĩa là tất cả chúng ta không chỉ quan tâm phát triển kinh tế đơn thuần mà còn phải lưu tâm đến các vấn đề xã hội, thực hiện đồng thời mục tiêu tăng trởng kinh tế và khắc phục các vấn đề xã hội. Làm cho dân giàu nớc mạnh với thực hiên dân chủ và công bình xã hội.b. Đặc trng về chính sách sở hữu.6Nói đến kinh tế thị trờng là nói đến một nền kinh tế với sự phong phú về các hình thức sở hữu: sở hữu t nhân, sở hữu t nhân, sở hữu tập thể, sở hữu nhà nớc Vì vậy, phong phú hoá sở hữu là vấn đề tất yếu và vì vậy tồn tại nhiều thành phần kinh tế khác nhau.Tuy nhiên, khác với nền kinh tế thị trờng TBCN dựa trên sở hữu t nhân về t liệu sản xuất, thì trong nền kinh tế thị trờng XHCN dựa trên chính sách sở hữu xã hội về t liệu sản xuất. Từ sự phong phú về các hình thức sở hữu kéo theo phong phú các thành phần kinh tế, các thành phần kinh tế này vừa đối đầu vừa hợp tác với nhau. c. Đặc trng về quan hệ phân phối.Chính sự phong phú về các hình thức sở hữu kéo theo tồn tại nhiều hình thức phân phối. Không nh nền KTTT TBCN lấy phân phối theo t liệu sản xuất và theo vốn là đa phần, trong nền KTTT định hớng XHCN đa phần thực hiện phân phối theo lao động, ngoài ra còn tồn tại nhiều hình thức phân phối khác nh: phân phối theo nguồn lực đóng góp, phân phối ngoài thù lao lao động thông qua các quỹ phúc lợi xã hội và tập thể.Nhà nớc phải có quyết sách điều tiết sao cho thích hợp để đảm bảo tính công bình cũng nh làm giảm bớt sự chênh lệch về thu nhập trong xã hội.d. Đặc trng về vai trò điều tiết của nhà nớc so với nền kinh tế.Nhà nớc quản lý nền KTTT theo định hớng XHCN ở nớc ta là Nhà nớc pháp quyền XHCN, là nhà nớc của dân, do dân và vì dân.Định hớng XHCN đợc đảm bảo bởi sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nớc. Nhà nớc tham gia vào các quá trình kinh tế. Đây vừa là điều kiện vừa là nội dung để phân biệt sự khác biệt về bản chất của mô hình KTTT của nớc ta với KTTT của các nớc TBCN trên toàn cầu.e. Đặc trng về xu hớng phát triển.Phát triển trong sự phối hợp hài hoà giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời của thời kì, coi trọng việc phối hợp vai trò xúc tiến sự ra đời các nhân tố của KTTT và vai trò quản lý vĩ mô của nhà nớc XHCN trong quá trình chuyển sang KTTT hiện đại.7Sự tăng trởng và phát triển kinh tế nối liền với phát triển giáo dục, văn hoá nâng cao dân chí, huấn luyện nguồn nhân lực và xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.KTTT nớc ta phát triển theo xu hớng mở cửa, hội nhập với nền kinh tế khu vực và toàn cầu trên nền tảng giữ vững độc lập, tự chủ và vẹn toàn lãnh thổ quốc gia.Phát triển trong sự phối hợp hài hoà giữa quy luật phát triển theo tuần tự với quy luật phát triển nhảy vọt.Từ các đặc trng trên có thể nói: quá trình phát triển nền KTTT định h-ớng XHCN ở nớc ta là quá trình tiến tới thực hiện mục tiêu dân giàu, nớc mạnh. Từng bớc phát triển kinh tế và hớng tới một xã hội hiện đại và tốt đẹp, trong đó nhân dân đợc quản lý, nhân ái, có văn hoá có trình độ, không có áp bức bóc lột, mọi ngời đều đợc tạo điều kiện thuận tiện để phát triển.IV. Hiện trạng nền kinh tế nớc ta qua những năm đổi mới.1. Một số thành tựu đạt đợc.Từ những nhận định đúng đắn về KTTT định hớng XHCN Đảng và nhà nớc ta đã có những bớc đi đúng đắn, đề ra những quyết sách thích hợp, tất cả chúng ta đã đoạt đợc những thành tựu bớc đầu, là chứng cứ xác thực nhất cho sự lựa chọn đúng đắn của Đảng và Nhà nớc ta, có tác dụng khích lệ to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nớc trong tình hinh toàn cầu đang diễn biến phức tạp.Kinh tế tăng trởng khá, văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân đang từng bớc đợc cải tổ, tình hình chính trị- xã hội cơ bản ổn định, hệ thống chính trị đợc củng cố, quan hệ đối ngoại không ngừng đợc mở rộng, hội nhập kinh tế quốc tế đợc tiến hành chủ động và đạt đợc nhiều kết quả khả quan.Rõ ràng và cụ thể, thông qua việc thực hiện các chiến lợc 10 năm(1991- 2000) tất cả chúng ta đã đoạt đợc những thành tựu trọng yếu:Đất nớc đã thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế- xã hội, tổng sản phẩm tăng 2,07 lần, tích luỹ nội bộ của nền kinh tế đã đoạt 27% GDP, nền kinh tế từ 8tình trạng hàng hoá khan hiếm, nay sản xuất đã thỏa mãn đợc các nhu cầu thiết yếu của nhân dân và nền kinh tế, tăng xuất khẩu và có dự trữ, kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội phát triển nhanh, có sự dịch chuyển về cơ cấu nền kinh tế: tỷ trọng nông nghiệp giảm( từ 38,7% xuống còn 24,3% GDP) công nghiệp, xây dựng tăng (từ 22,7 % đến 36,6 % GDP), dịch vụ cũng tăng (từ 38,6 % lên 39,1%).Quan hệ sản xuất đang từng bớc thích hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất, nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa đang dần tạo dựng. Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nớc đang ngày càng phát huy vai trò chủ đạo nền kinh tế của mình.Quan hệ đối ngoại cũng ngày càng mở rộng góp thêm phần không nhỏ vào sự tăng trởng bớc đầu của nền kinh tế. Không những tăng về kim ngạch xuất khẩu mà còn thu hút đợc một lợng khá lớn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến từ bên ngoài.Không chỉ trong kinh tế, về văn hoá, xã hội cùng với sự phấn đấu to lớn của toàn đảng, toàn dân ta cũng có sự chuyển biến tích cực: từ những thành tựu về kinh tế đạt đợc đã tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất cũng nh trí não của nhân dân, mục tiêu phấn đấu giờ đây không chỉ còn là đủ ăn nữa mà phải có của ăn của để. Hơn thế nữa các mặt về y tế, giáo dục, tiêu khiển đã có sự quan tâm rõ rệt nhằm nâng cao chất lợng cuộc sống.2. Hiện trạng kém phát triển của nền KTTT nớc ta.Tuy đã đoạt đợc những thành tựu trọng yếu, nhng nhìn chung tất cả chúng ta vẫn cha thoát khỏi khủng hoảng kinh tế- xã hội, vẫn là một nớc nghèo, kém phát triển. Sức đối đầu của hàng hoá còn yếu, năng suất lao động và tích luỹ còn thấp, kỹ thuật công nghệ lạc hậu. Việc dịch chuyển cơ cấu còn chậm, lao động nông nghiệp vẫn chiếm 75%, dân số và việc làm luôn luôn là những vấn đề gay gắt.9Phân công lao động xã hội cha phát triển, nền tảng vật chất kỹ thuật còn lạc hậu, nền tảng hạ tầng còn yếu kém.Sự phát triển sản xuất hàng hoá vẫn còn tương đối chênh lệch giữa các vùng và các nghề.Bộ máy tổ chức cán bộ còn công kềnh và nhiều bất cập gây chồng chéo và lãng phí.Thực lực kinh tế còn yếu kém nên cha tạo ra sức hút mạnh mẽ tới các nhà đầu t nớc ngoài Vẫn còn tồn tại nơi có lúc t duy còn chịu ảnh hởng của cơ chế cũ, gây khó khăn cản trở sự phát triển của các chủ thể kinh tế, cha thực sự đồng đẳng và yên tâm đầu t kinh doanh.Những yếu kém kể trên một phần là do nhiều nguyên nhân, trớc hết là do điều kiện khách quan: nớc ta chịu hậu quả nặng nề của nhiều năm có chiến tranh trớc đó làm cho nền kinh tế bị tàn phá nặng nề mà không chỉ trong một thời gian ngắn có thể khôi phục đợc. Tuy nhiên nguyên nhan chinh là do những hậu quả của cơ chế cũ để lại, mà khuyết điểm lớn thuộc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.VI. Mục tiêu phấn đấu và những phương án cơ bản để phát triển KTTT định hớng XHCN.1. Mục tiêu phấn đấu lâu dài và trớc mắt của Đảng và Nhà nớc ta.Mục tiêu chung của cả thời kỳ quá độ ở nớc ta đó làđộc lập dân tộc nối liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu nớc mạnh, xã hội công bình, dân chủ, văn minh.Này là mục tiêu lâu dài, còn trớc mắt, mục tiêu phấn đấu của nớc ta đến năm 2005 là tạo dựng một bớc KTTT định hớng XHCN.Còn trong chiến lợc phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2001-2010 thì mục tiêu phấn đấu là đa nớc ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao đời sống vật chất trí não của nhân dân tạo nền tảng để đến năm 2020 KTTThình thành về cơ bản 2. Những phương án cơ bản để phát triển KTTT định hớng XHCN. 10[…]… ta lựa chọn phát triển kinh tế thị tr-ờng (KTTT) là tất yếu, là sự lựa chọn đúng đắn, nó khồng chỉ tồn tạI khách quan mà còn thiết yếu cho quá trình xây dựng xà hội chu nghĩa (XHCN).Nhng không nh các nớc t bản chủ nghĩa(TBCN), với nớc ta việc phát triển KTTT có những đặc trng tách biệt:vừa đòi hỏi phát triển kinh tế, vừa phải giữ vững định hớng XHCN. KTTT tuy có nhiều u điểm, nhng không phải tuyệt… xác nhận phát triển KTTT là đúng đắn, nhng phải có sự điều chỉnh sao cho thích hợp với tình hình đất nớc cũng nh định hớng của n-ớc ta.Với vốn hiểu biết còn hạn chế, em mong rằng thông qua đề tài này tìm hiểu thêm về nền kinh tế nớc ta cũng nh đờng lối quyết sách của Đảng qua một số nội dung sau:Phát triển KTTT định hớng XHCN là tất yếu khách quan.Những đặc trng cơ bản của KTTT định hớng XHCN… việc phát triển KTTT định hớng XHCN .Đại hội lần thứ VI của Đảng đợc đánh dấu nh một cái mốc trọng yếu trong việc chuyển hóa cơ chế. Trên nền tảng phê phán một cách nghiêm khắc cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp mà nguồn gốc từ kinh tế hiện vật và những hậu quả của nó, nhất quán chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, cũng từ đó tạo ra những tiền đề thiết yếu để chuyển sang kttt. Thực tiễn… đề thiết yếu để chuyển sang kttt. Thực tiễn những năm đổi mới đà nêu ra rằng việc chuyển sang mô hình kinh tế hàng hoá là hoàn toàn đúng đắn.2. KTTT không những tồn tại khách quan mà còn thiết yếu cho quá trình xây dựng CNXH.Thực tiễn vẫn phải tồn tại KTTT vì nó còn nền tảng khách quan cho sự tồn tại, này là:Sự phân công lao động xà hội không mất đi, sự chuyên môn hoá ngày càng sâu, sự phân công lao… số nội dung sau:Phát triển KTTT định hớng XHCN là tất yếu khách quan.Những đặc trng cơ bản của KTTT định hớng XHCN ở nớc ta.Hiện trạng và những phương án cơ bản để phát triển KTTT định hớng XHCN ở ViÖt Nam.1 Nói đến KTTT là nói đến tính tự chủ của các chủ thể kinh tế, mỗi nhà cung cấp kinh tế lµ mét chđ thĨ tù do, tù chđ kinh doanh theo pháp luật.Thị trờng quốc gia là một thể thống nhất và từng bớc… là tổng hợp của nhiều loại thị trờng: thị trờng hàng hoá, thị trờng vốn, thị trờng lao độngLấy tiêu chuẩn tăng trởng và phát triển kinh tế làm thớc đo nhận xét.b. Nền KTTT định hớng XHCN ở nớc ta ngoài những cái chung của một nền KTTT còn tồn tại những đặc trng riêng:Trớc hết, đây là nền kinh tế phát triển theo định hớng XHCN, vậy cái đảm bảo sự định hớng này là sự quản lý vĩ mô của nhà nớc. Và nhà… trình độ phát triển rất thấp nó đà trở nên không thích hợp, sự bất cập này đà kéo theo hậu quả làm cho nền kinh tế lâm vào khung hoảng.Tất cả chúng ta đà có tư tưởng sai lầm là đà cho rằng kinh tế hàng hoá( mà KTTT là hinh thức phát triển cao của nó) là sản phẩm riêng có của CNTB và đà phủ nhận nó. Nhng trong thực tiễn không phải nh vậy, mô hình kinh tế thị trờng không thuộc về một chính sách xà hội nào, nó đà và… không chỉ còn là đủ ăn nữa mà phải có của ăn của để. Hơn thế nữa các mặt về y tế, giáo dục, tiêu khiển ®· cã… sù quan t©m râ rƯt nh»m n©ng cao chất lợng cuộc sống.2. Hiện trạng kém phát triển của nền KTTT nớc ta.Tuy đà đạt đợc những thành tựu trọng yếu, nhng nhìn chung tất cả chúng ta vẫn cha thoát khỏi khủng hoảng kinh tế- xà hội, vẫn là một nớc nghèo, kém phát triển. Sức đối đầu của hàng hoá còn… vĩ mô của nhà nớc. Và nhà XHCN với t cách là Nhà nớc của dân, do dân và vì dân sẽ định hớng cho thị trờng vừa hoạt động theo những phép tắc và quy luật của mình, vừa phục vụ các mục tiêu của XHCN. KTTT định hớng XHCN ở nớc ta không chỉ phấn đấu đạt trình độ phát triển cao về đời sống vật chất và trí não, mà trọng yếu hơn là công bình xà hội và hơn thế nữa là đồng đẳng xà hội.Khác với nền kinh… XHCN không có sự thống trị của sở hữu t nhân mà phong phú các quan hệ sở hữu cũng nh các thành phần kinh tế, trong đó sở hữu Nhà nớc và kinh tế nhà nớc giữ vai trò chủ đạo.2. Các đặc trng cơ bản của nền KTTT định hớng XHCN ở nớc ta.a. đặc trng về mục tiêu phát triển kinh tế thị trờng.Đặc trng này đợc trổ tài ở chỗ: xây dựng và phát triển lực lợng sản xuất, xây dựng nền tảng vật chất cho CNXH. Thiết lập . triển KTTT định hớng XHCN là tất yếu khách quan.Những đặc trng cơ bản của KTTT định hớng XHCN ở nớc ta.Hiện trạng và những phương án cơ bản để phát triển KTTT. Việt Nam.1B . khắc phục vấn đề.I- Lý luận về KTTT định hớng XHCN.1. Khái niệm về KTTT. a. Tư tưởng về KTTT. Kinh tế thị trờng nói chung là những hình

XEM THÊM  Top 20 phim Đài Loan hay hấp dẫn nhất không thể bỏ qua - xem phim thơ ngây đài loan phần 1

KTTT a.đặt vấn đềTrớc hết cần nhất định nớc ta lựa chọn phát triển kinh tế thị tr-ờng(KTTT) là tất yếu, là sự lựa chọn đúng đắn, nó khồng chỉ tồn tạI khách quan mà còn thiết yếu cho quá trình xây dựng xã hội chu nghĩa (XHCN).Nhng không nh các nớc t bản chủ nghĩa(TBCN), với nớc ta việc phát triểncó những đặc trng tách biệt:vừa đòi hỏi phát triển kinh tế, vừa phải giữ vững định hớng XHCN.KTTT tuy có nhiều u điểm, nhng không phải tuyệt đối, nó còn tồn tại những khuyết tật mà nếu ta cứ để cho nó tự do phát triển thì đến một lúc nào đó nền kinh tế sẽ rơi vào tình trạng rất nguy hiểm và có thể phải trả giá đắt.Vì vậy, Đảng ta đã xác nhận phát triểnlà đúng đắn, nhng phải có sự điều chỉnh sao cho thích hợp với tình hình đất nớc cũng nh định hớng của n-ớc ta.Với vốn hiểu biết còn hạn chế, em mong rằng thông qua đề tài này tìm hiểu thêm về nền kinh tế nớc ta cũng nh đờng lối quyết sách của Đảng qua một số nội dung sau:Phát triểnđịnh hớng XHCN là tất yếu khách quan.Những đặc trng cơ bản củađịnh hớng XHCN ở nớc ta.Hiện trạng và những phương án cơ bản để phát triểnđịnh hớng XHCN ở Việt Nam.1B . khắc phục vấn đề.I- Lý luận về KTTT định hớng XHCN .1. Khái niệm về KTTT.a. Tư tưởng về KTTT.Kinh tế thị trờng nói chung là những hình thức phát triển cao của kinh tế hàng hoá, một hình thức mà ở đó hầu như các quan hệ kinh tế trên diễn ra trên thị trờng, chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế vốn có của nó.KTTT là kinh tế hàng hoá vận động theo cơ chế thị trờng, diễn ra trong môi trờng đối đầu và lấy lợi nhuận làm động lực xúc tiến.b.định hớng XHCN là gì?Đã có nhiều ý kiến, quan niệm khác nhau xung quanh việc đa ra một khái niệm về KTTT định hớng XHCN , nhng nói chung đều tập trung làm nổi trội một số ý sau:Này là nền kinh tế hàng hoá vận hành theo cơ chế thị trờng dới sự quản lý của nhà nớc theo định hớng XHCN.KTTT định hớng XHCN là việc sử dụng công nghệdể thực hiện mục tiêu của CNXH. Là quá trình khắc phục đồng thời hai nhiệm vụ: vừa phát triển kinh tế thị trờng, vừa phải thực hiện các mục tiêu của CNXH. Phát triển nền KTTT định hớng XHCN nhằm mục đích phát triển lực l-ợng sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng nền tảng vật chất kỹ thuật của CNXH, nâng cao đời sống nhân dân.II. Phát triểnđịnh hớng XHCN là tất yếu khách quan.1. Phát triểnđịnh hớng XHCN là sự lựa chọn đúng đắn.Nớc ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ một nớc thuộc địa nửa phong kiến, với nền sản xuất thấp kém, bỏ qua thời kỳ TBCN nên nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn: nền tảng vật chất kỹ thuật lạc hậu, nền tảng hạ tầng yếu kémTrớc đây, do quá nóng vội muốn tiến lên CNXH, không xuất phát từ thực tiễn, không tôn trọng và hành động theo các quy luật khách quan tất cả chúng ta đã vận hành nền kinh tế theo cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp. Tất cả chúng ta 2đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng này là đã vận dụng một mô hình kinh tế mà quan hệ sản xuất ở trình độ phát triển cao, trong lúc lực lợng sản xuất còn ở trình độ phát triển rất thấp nó đã trở nên không thích hợp, sự bất cập này đã kéo theo hậu quả làm cho nền kinh tế lâm vào khung hoảng.Tất cả chúng ta đã có tư tưởng sai lầm là đã cho rằng kinh tế hàng hoá( màlà hinh thức phát triển cao của nó) là sản phẩm riêng có của CNTB và đã phủ nhận nó. Nhng trong thực tiễn không phải nh vậy, mô hình kinh tế thị trờng không thuộc về một chính sách xã hội nào, nó đã và sẽ còn tồn tại trong nhiều thời kỳ khác nhau nh một phơng thức để tiến tới một nền kinh tế phát triển hơn.Vì vậy, để thực hiện đợc mục tiêu tốt đẹp là tiến đến một xã hội mới tốt đẹp hơn, trớc hết tất cả chúng ta phải phát triển kinh tế mà phơng thức để thực hiện điều đó không nằm ngoài việc phát triểnđịnh hớng XHCN .Đại hội lần thứ VI của Đảng đợc đánh dấu nh một cái mốc trọng yếu trong việc chuyển hóa cơ chế. Trên nền tảng phê phán một cách nghiêm khắc cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp mà nguồn gốc từ kinh tế hiện vật và những hậu quả của nó, nhất quán chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, cũng từ đó tạo ra những tiền đề thiết yếu để chuyển sang kttt.Thực tiễn những năm đổi mới đã nêu ra rằng việc chuyển sang mô hình kinh tế hàng hoá là hoàn toàn đúng đắn.2.không những tồn tại khách quan mà còn thiết yếu cho quá trình xây dựng CNXH.Thực tiễn vẫn phải tồn tạivì nó còn nền tảng khách quan cho sự tồn tại, này là:Sự phân công lao động xã hội không mất đi, sự chuyên môn hoá ngày càng sâu, sự phân công lao động trông nớc còn nối liền với sự hợp tác phân công quốc tế. Các quan hệ kinh tế và những sự trao đổi hoạt động lao động trong xã hội phải dựa trên thớc đo giá trị và chỉ đợc thực hiện tốt nhất bằng quan hệ hàng hoá- tiền tệ.3Vẫn còn sự tách biệt về kinh tế: còn tồn tại nhiều quan hệ sở hữu khác nhau về t liệu sản xuất, kéo theo tồn tại nhiều chủ thể kinh tế cùng tồn tại trong một hệ thống phân công lao động xã hội, nhng vẫn có sự độc lập, tách biệt với nhau vì vậy chúng vừa đối đầu vừa hợp tác với nhau và nó chỉ có thể thực hiện bằng trao đổi hàng hoá- tiền tệ theo cơ chế thị trờng.Giữa các doanh nghiệp vẫn còn sự tách biệt về kinh tế, quyền tự chủ trong, sản xuất, kinh doanh và vì vậy cũng khác nhau về lợi nhuận kinh tế. Vì vậy các mối liên hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp nhà nớc cũng đợc thực hiện thông qua quan hệ hàng hóa- tiền tệ.Sản xuất hàng hoá, quan hệ hàng hoá tiền tệ là tất yếu trong quan hệ kinh tế đối ngoại của các nớc trên toàn cầu.Chính vì diễn ra trong môi trờng đối đầu, chịu sự chi phối của những quy luật kinh tế vốn có, lấy lợi nhuận là động lực xúc tiến buộc các chủ thể kinh tế phải nâng cấp kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động để giảm ngân sách sản xuất, nó cũng đòi hỏi các chủ thể kinh tế phải năng động sáng tạo. đây chính là u điểm nổi trội của kinh tế thị trờng.Tất cả chúng ta có thể thấy CNTB đã sử dụng vai trò to lớn củacùng với những u điểm của nó để xúc tiến tăng trởng và phát triển kinh tế nh thế nào. Tất nhiên là mang lại lợi nhuận cho giai cấp t sản, nhng điều đó không có nghĩa làlà sản phẩm riêng có của CNTB. Cũng nh CNTB, tất cả chúng ta cũng phải phát huy những u điểm của KTTT, vai trò to lớn của nó khắc phục những hạn chế, khuyết tật, mặt trái của nó để xây dựng CNXH, tăng trởng và phát triên kinh tế. Nó xúc tiến việc nâng cấp ky thuật.Vì vậy Đảng ta chủ trơng chuyển sang kinh tế thị trờng, không phải là một thị trờng bất kỳ, mà là thị trờng định hớng xã hội chu nghĩa. Nó vừa thích hợp với dấu hiệu kinh tế thời kỳ quá độ ở nớc ta nó vừa cho phép khai thác mọi tiềm năng của nền kinh tế. Về bản chất này là cơ chế hỗn hợp mang tính định hớng xã hội chủ nghĩa, vừa kế thừa những thành tựu của loài ngời, vừa 4gắn liền với dấu hiệu và mục tiêu chính trị là sự phối hợp giữa tăng trởng kinh tế và tiến bộ xã hội Và thực tiễn , qua những năm đầu thực hiện đổi mới cung đã cho kết quả khả quan bớc đầu: đời sống kinh tế- xã hội của đất nớc đã có sự thay đổi rõ rệt, sản xuất trong nớc phát triển, đời sống, vật chất, văn hoá, trí não có sự cải tổ rõ rệt điều đó cho thấy kinh tế thị tr ờng không những không đối lập với CNXH mà nó còn là phơng thức để thực hiện các mục tiêu của CNXH.III. Những đặc trng cơ bản củađịnh hỡng XHCN ở Việt Nam.1.định hớng XHCN là một mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ ở nớc ta, là sự phối hợp giữa cái chung và cái đặc trưng.Vì các nớc khác nhau thì có trình độ kinh tế, kết cấu xã hội, phong tục tập quán khác nhau, nên việc ứng dụng mô hìnhcũng có sự khác nhau, ngoài những đặc điểm giống nhau, cái thông dụng, còn tồn tại những dấu hiệu tách biệt. Nớc ta cũng không nằm ngoài quy luật đó.a. Cái chung, thông dụng của mô hìnhđịnh hớng XHCN.Nói đếnlà nói đến một nền kinh tế chịu sự thúc đẩy của các quy luật kinh tế khách quan nh: quy luật giá trị, quy luật cung và cầu, quy luật đối đầu.Cơ chế vận hành nền kinh tế là cơ chế thị trờng .Có nhiều hình thức sở hữu khác nhau kéo theo nền kinh tế tồn tại nhiều thành phần. Trong số đó kinh tế t nhân có vai trò trọng yếu trong việc làm phong phú thị trờng. Trong nền kinh tế thị trờng, sự can thiệp của nhà nớc là một điều kiện rất trọng yếu, quyết định một phần đến sự thành công hay thất bại, ổn định hay rối loạn của nền kinh tế. Vì sự can thiệp của nhà nớc vào kinh tế thông qua hệ thống luật lệ và quyết sách nhằm hạn chế những khuyết tật của thị tr-ờng, tạo lập các cân đối vĩ mô, ngăn ngừa những đột biến xấu.Sự tạo dựng giá cả đa phần là do thị trờng và sự đối đầu là điều đ-ơng nhiên. 5Nói đếnlà nói đến tính tự chủ của các chủ thể kinh tế, mỗi nhà cung cấp kinh tế là một chủ thể tự do, tự chủ kinh doanh theo pháp luật.Thị trờng quốc gia là một thể thống nhất và từng bớc hội nhập vào thị trờng khu vực và quốc tế.Thị trờng tổng thể là tổng hợp của nhiều loại thị trờng: thị trờng hàng hoá, thị trờng vốn, thị trờng lao độngLấy tiêu chuẩn tăng trởng và phát triển kinh tế làm thớc đo nhận xét.b. Nềnđịnh hớng XHCN ở nớc ta ngoài những cái chung của một nềncòn có những đặc trng riêng:Trớc hết, đây là nền kinh tế phát triển theo định hớng XHCN, vậy cái đảm bảo sự định hớng này là sự quản lý vĩ mô của nhà nớc. Và nhà XHCN với t cách là Nhà nớc của dân, do dân và vì dân sẽ định hớng cho thị trờng vừa hoạt động theo những phép tắc và quy luật của mình, vừa phục vụ các mục tiêu của XHCN.KTTT định hớng XHCN ở nớc ta không chỉ phấn đấu đạt trình độ phát triển cao về đời sống vật chất và trí não, mà trọng yếu hơn là công bình xã hội và hơn thế nữa là đồng đẳng xã hội.Khác với nền kinh tế thị trờng TBCN, trong nền kinh tế thị trờng XHCN không có sự thống trị của sở hữu t nhân mà phong phú các quan hệ sở hữu cũng nh các thành phần kinh tế, trong đó sở hữu Nhà nớc và kinh tế nhà nớc giữ vai trò chủ đạo.2. Các đặc trng cơ bản của nềnđịnh hớng XHCN ở nớc ta.a. đặc trng về mục tiêu phát triển kinh tế thị trờng.Đặc trng này đợc trổ tài ở chỗ: xây dựng và phát triển lực lợng sản xuất, xây dựng nền tảng vật chất cho CNXH. Thiết lập và hoàn thiện quan hệ sản xuất XHCN. Nghĩa là tất cả chúng ta không chỉ quan tâm phát triển kinh tế đơn thuần mà còn phải lưu tâm đến các vấn đề xã hội, thực hiện đồng thời mục tiêu tăng trởng kinh tế và khắc phục các vấn đề xã hội. Làm cho dân giàu nớc mạnh với thực hiên dân chủ và công bình xã hội.b. Đặc trng về chính sách sở hữu.6Nói đến kinh tế thị trờng là nói đến một nền kinh tế với sự phong phú về các hình thức sở hữu: sở hữu t nhân, sở hữu t nhân, sở hữu tập thể, sở hữu nhà nớc Vì vậy, phong phú hoá sở hữu là vấn đề tất yếu và vì vậy tồn tại nhiều thành phần kinh tế khác nhau.Tuy nhiên, khác với nền kinh tế thị trờng TBCN dựa trên sở hữu t nhân về t liệu sản xuất, thì trong nền kinh tế thị trờng XHCN dựa trên chính sách sở hữu xã hội về t liệu sản xuất. Từ sự phong phú về các hình thức sở hữu kéo theo phong phú các thành phần kinh tế, các thành phần kinh tế này vừa đối đầu vừa hợp tác với nhau. c. Đặc trng về quan hệ phân phối.Chính sự phong phú về các hình thức sở hữu kéo theo tồn tại nhiều hình thức phân phối. Không nh nềnTBCN lấy phân phối theo t liệu sản xuất và theo vốn là đa phần, trong nềnđịnh hớng XHCN đa phần thực hiện phân phối theo lao động, ngoài ra còn tồn tại nhiều hình thức phân phối khác nh: phân phối theo nguồn lực đóng góp, phân phối ngoài thù lao lao động thông qua các quỹ phúc lợi xã hội và tập thể.Nhà nớc phải có quyết sách điều tiết sao cho thích hợp để đảm bảo tính công bình cũng nh làm giảm bớt sự chênh lệch về thu nhập trong xã hội.d. Đặc trng về vai trò điều tiết của nhà nớc so với nền kinh tế.Nhà nớc quản lý nềntheo định hớng XHCN ở nớc ta là Nhà nớc pháp quyền XHCN, là nhà nớc của dân, do dân và vì dân.Định hớng XHCN đợc đảm bảo bởi sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nớc. Nhà nớc tham gia vào các quá trình kinh tế. Đây vừa là điều kiện vừa là nội dung để phân biệt sự khác biệt về bản chất của mô hìnhcủa nớc ta vớicủa các nớc TBCN trên toàn cầu.e. Đặc trng về xu hớng phát triển.Phát triển trong sự phối hợp hài hoà giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời của thời kì, coi trọng việc phối hợp vai trò xúc tiến sự ra đời các nhân tố củavà vai trò quản lý vĩ mô của nhà nớc XHCN trong quá trình chuyển sanghiện đại.7Sự tăng trởng và phát triển kinh tế nối liền với phát triển giáo dục, văn hoá nâng cao dân chí, huấn luyện nguồn nhân lực và xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.KTTT nớc ta phát triển theo xu hớng mở cửa, hội nhập với nền kinh tế khu vực và toàn cầu trên nền tảng giữ vững độc lập, tự chủ và vẹn toàn lãnh thổ quốc gia.Phát triển trong sự phối hợp hài hoà giữa quy luật phát triển theo tuần tự với quy luật phát triển nhảy vọt.Từ các đặc trng trên có thể nói: quá trình phát triển nềnđịnh h-ớng XHCN ở nớc ta là quá trình tiến tới thực hiện mục tiêu dân giàu, nớc mạnh. Từng bớc phát triển kinh tế và hớng tới một xã hội hiện đại và tốt đẹp, trong đó nhân dân đợc quản lý, nhân ái, có văn hoá có trình độ, không có áp bức bóc lột, mọi ngời đều đợc tạo điều kiện thuận tiện để phát triển.IV. Hiện trạng nền kinh tế nớc ta qua những năm đổi mới.1. Một số thành tựu đạt đợc.Từ những nhận định đúng đắn vềđịnh hớng XHCN Đảng và nhà nớc ta đã có những bớc đi đúng đắn, đề ra những quyết sách thích hợp, tất cả chúng ta đã đoạt đợc những thành tựu bớc đầu, là chứng cứ xác thực nhất cho sự lựa chọn đúng đắn của Đảng và Nhà nớc ta, có tác dụng khích lệ to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nớc trong tình hinh toàn cầu đang diễn biến phức tạp.Kinh tế tăng trởng khá, văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân đang từng bớc đợc cải tổ, tình hình chính trị- xã hội cơ bản ổn định, hệ thống chính trị đợc củng cố, quan hệ đối ngoại không ngừng đợc mở rộng, hội nhập kinh tế quốc tế đợc tiến hành chủ động và đạt đợc nhiều kết quả khả quan.Rõ ràng và cụ thể, thông qua việc thực hiện các chiến lợc 10 năm(1991- 2000) tất cả chúng ta đã đoạt đợc những thành tựu trọng yếu:Đất nớc đã thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế- xã hội, tổng sản phẩm tăng 2,07 lần, tích luỹ nội bộ của nền kinh tế đã đoạt 27% GDP, nền kinh tế từ 8tình trạng hàng hoá khan hiếm, nay sản xuất đã thỏa mãn đợc các nhu cầu thiết yếu của nhân dân và nền kinh tế, tăng xuất khẩu và có dự trữ, kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội phát triển nhanh, có sự dịch chuyển về cơ cấu nền kinh tế: tỷ trọng nông nghiệp giảm( từ 38,7% xuống còn 24,3% GDP) công nghiệp, xây dựng tăng (từ 22,7 % đến 36,6 % GDP), dịch vụ cũng tăng (từ 38,6 % lên 39,1%).Quan hệ sản xuất đang từng bớc thích hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất, nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa đang dần tạo dựng. Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nớc đang ngày càng phát huy vai trò chủ đạo nền kinh tế của mình.Quan hệ đối ngoại cũng ngày càng mở rộng góp thêm phần không nhỏ vào sự tăng trởng bớc đầu của nền kinh tế. Không những tăng về kim ngạch xuất khẩu mà còn thu hút đợc một lợng khá lớn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến từ bên ngoài.Không chỉ trong kinh tế, về văn hoá, xã hội cùng với sự phấn đấu to lớn của toàn đảng, toàn dân ta cũng có sự chuyển biến tích cực: từ những thành tựu về kinh tế đạt đợc đã tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất cũng nh trí não của nhân dân, mục tiêu phấn đấu giờ đây không chỉ còn là đủ ăn nữa mà phải có của ăn của để. Hơn thế nữa các mặt về y tế, giáo dục, tiêu khiển đã có sự quan tâm rõ rệt nhằm nâng cao chất lợng cuộc sống.2. Hiện trạng kém phát triển của nềnnớc ta.Tuy đã đoạt đợc những thành tựu trọng yếu, nhng nhìn chung tất cả chúng ta vẫn cha thoát khỏi khủng hoảng kinh tế- xã hội, vẫn là một nớc nghèo, kém phát triển. Sức đối đầu của hàng hoá còn yếu, năng suất lao động và tích luỹ còn thấp, kỹ thuật công nghệ lạc hậu. Việc dịch chuyển cơ cấu còn chậm, lao động nông nghiệp vẫn chiếm 75%, dân số và việc làm luôn luôn là những vấn đề gay gắt.9Phân công lao động xã hội cha phát triển, nền tảng vật chất kỹ thuật còn lạc hậu, nền tảng hạ tầng còn yếu kém.Sự phát triển sản xuất hàng hoá vẫn còn tương đối chênh lệch giữa các vùng và các nghề.Bộ máy tổ chức cán bộ còn công kềnh và nhiều bất cập gây chồng chéo và lãng phí.Thực lực kinh tế còn yếu kém nên cha tạo ra sức hút mạnh mẽ tới các nhà đầu t nớc ngoài Vẫn còn tồn tại nơi có lúc t duy còn chịu ảnh hởng của cơ chế cũ, gây khó khăn cản trở sự phát triển của các chủ thể kinh tế, cha thực sự đồng đẳng và yên tâm đầu t kinh doanh.Những yếu kém kể trên một phần là do nhiều nguyên nhân, trớc hết là do điều kiện khách quan: nớc ta chịu hậu quả nặng nề của nhiều năm có chiến tranh trớc đó làm cho nền kinh tế bị tàn phá nặng nề mà không chỉ trong một thời gian ngắn có thể khôi phục đợc. Tuy nhiên nguyên nhan chinh là do những hậu quả của cơ chế cũ để lại, mà khuyết điểm lớn thuộc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.VI. Mục tiêu phấn đấu và những phương án cơ bản để phát triểnđịnh hớng XHCN.1. Mục tiêu phấn đấu lâu dài và trớc mắt của Đảng và Nhà nớc ta.Mục tiêu chung của cả thời kỳ quá độ ở nớc ta đó làđộc lập dân tộc nối liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu nớc mạnh, xã hội công bình, dân chủ, văn minh.Này là mục tiêu lâu dài, còn trớc mắt, mục tiêu phấn đấu của nớc ta đến năm 2005 là tạo dựng một bớcđịnh hớng XHCN.Còn trong chiến lợc phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2001-2010 thì mục tiêu phấn đấu là đa nớc ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao đời sống vật chất trí não của nhân dân tạo nền tảng để đến năm 2020 KTTThình thành về cơ bản 2. Những phương án cơ bản để phát triểnđịnh hớng XHCN. 10[…]… ta lựa chọn phát triển kinh tế thị tr-ờng (KTTT) là tất yếu, là sự lựa chọn đúng đắn, nó khồng chỉ tồn tạI khách quan mà còn thiết yếu cho quá trình xây dựng xà hội chu nghĩa (XHCN).Nhng không nh các nớc t bản chủ nghĩa(TBCN), với nớc ta việc phát triểncó những đặc trng tách biệt:vừa đòi hỏi phát triển kinh tế, vừa phải giữ vững định hớng XHCN. KTTT tuy có nhiều u điểm, nhng không phải tuyệt… xác nhận phát triểnlà đúng đắn, nhng phải có sự điều chỉnh sao cho thích hợp với tình hình đất nớc cũng nh định hớng của n-ớc ta.Với vốn hiểu biết còn hạn chế, em mong rằng thông qua đề tài này tìm hiểu thêm về nền kinh tế nớc ta cũng nh đờng lối quyết sách của Đảng qua một số nội dung sau:Phát triểnđịnh hớng XHCN là tất yếu khách quan.Những đặc trng cơ bản củađịnh hớng XHCN… việc phát triểnđịnh hớng XHCN .Đại hội lần thứ VI của Đảng đợc đánh dấu nh một cái mốc trọng yếu trong việc chuyển hóa cơ chế. Trên nền tảng phê phán một cách nghiêm khắc cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp mà nguồn gốc từ kinh tế hiện vật và những hậu quả của nó, nhất quán chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, cũng từ đó tạo ra những tiền đề thiết yếu để chuyển sang kttt. Thực tiễn… đề thiết yếu để chuyển sang kttt. Thực tiễn những năm đổi mới đà nêu ra rằng việc chuyển sang mô hình kinh tế hàng hoá là hoàn toàn đúng đắn.2.không những tồn tại khách quan mà còn thiết yếu cho quá trình xây dựng CNXH.Thực tiễn vẫn phải tồn tạivì nó còn nền tảng khách quan cho sự tồn tại, này là:Sự phân công lao động xà hội không mất đi, sự chuyên môn hoá ngày càng sâu, sự phân công lao… số nội dung sau:Phát triểnđịnh hớng XHCN là tất yếu khách quan.Những đặc trng cơ bản củađịnh hớng XHCN ở nớc ta.Hiện trạng và những phương án cơ bản để phát triểnđịnh hớng XHCN ở ViÖt Nam.1 Nói đếnlà nói đến tính tự chủ của các chủ thể kinh tế, mỗi nhà cung cấp kinh tế lµ mét chđ thĨ tù do, tù chđ kinh doanh theo pháp luật.Thị trờng quốc gia là một thể thống nhất và từng bớc… là tổng hợp của nhiều loại thị trờng: thị trờng hàng hoá, thị trờng vốn, thị trờng lao độngLấy tiêu chuẩn tăng trởng và phát triển kinh tế làm thớc đo nhận xét.b. Nềnđịnh hớng XHCN ở nớc ta ngoài những cái chung của một nềncòn có những đặc trng riêng:Trớc hết, đây là nền kinh tế phát triển theo định hớng XHCN, vậy cái đảm bảo sự định hớng này là sự quản lý vĩ mô của nhà nớc. Và nhà… trình độ phát triển rất thấp nó đà trở nên không thích hợp, sự bất cập này đà kéo theo hậu quả làm cho nền kinh tế lâm vào khung hoảng.Tất cả chúng ta đà có tư tưởng sai lầm là đà cho rằng kinh tế hàng hoá( màlà hinh thức phát triển cao của nó) là sản phẩm riêng có của CNTB và đà phủ nhận nó. Nhng trong thực tiễn không phải nh vậy, mô hình kinh tế thị trờng không thuộc về một chính sách xà hội nào, nó đà và… không chỉ còn là đủ ăn nữa mà phải có của ăn của để. Hơn thế nữa các mặt về y tế, giáo dục, tiêu khiển ®· cã… sù quan t©m râ rƯt nh»m n©ng cao chất lợng cuộc sống.2. Hiện trạng kém phát triển của nềnnớc ta.Tuy đà đạt đợc những thành tựu trọng yếu, nhng nhìn chung tất cả chúng ta vẫn cha thoát khỏi khủng hoảng kinh tế- xà hội, vẫn là một nớc nghèo, kém phát triển. Sức đối đầu của hàng hoá còn… vĩ mô của nhà nớc. Và nhà XHCN với t cách là Nhà nớc của dân, do dân và vì dân sẽ định hớng cho thị trờng vừa hoạt động theo những phép tắc và quy luật của mình, vừa phục vụ các mục tiêu của XHCN. KTTT định hớng XHCN ở nớc ta không chỉ phấn đấu đạt trình độ phát triển cao về đời sống vật chất và trí não, mà trọng yếu hơn là công bình xà hội và hơn thế nữa là đồng đẳng xà hội.Khác với nền kinh… XHCN không có sự thống trị của sở hữu t nhân mà phong phú các quan hệ sở hữu cũng nh các thành phần kinh tế, trong đó sở hữu Nhà nớc và kinh tế nhà nớc giữ vai trò chủ đạo.2. Các đặc trng cơ bản của nềnđịnh hớng XHCN ở nớc ta.a. đặc trng về mục tiêu phát triển kinh tế thị trờng.Đặc trng này đợc trổ tài ở chỗ: xây dựng và phát triển lực lợng sản xuất, xây dựng nền tảng vật chất cho CNXH. Thiết lập . triển KTTT định hớng XHCN là tất yếu khách quan.Những đặc trng cơ bản của KTTT định hớng XHCN ở nớc ta.Hiện trạng và những phương án cơ bản để phát triển KTTT. Việt Nam.1B . khắc phục vấn đề.I- Lý luận về KTTT định hớng XHCN.1. Khái niệm về KTTT. a. Tư tưởng về KTTT. Kinh tế thị trờng nói chung là những hình

XEM THÊM  10 thương hiệu giày Việt Nam được ưa chuộng nhất hiện nay - các hãng giày nổi tiếng tại việt nam
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giải Trí