Royalty là gì ( royalty là gì ? phí bản quyền trong nhập khẩu royalty

0
29
Bạn đang xem: Royalty là gì ( royalty là gì ? phí bản quyền trong nhập khẩu royalty Tại monrun.vn

Phí bản quyền (tiếng Anh: Royalty) là khoản tiền phải bỏ ra trong hoạt động giao trả quyền sở hữu trí tuệ.

Bạn đang xem: Royalty là gì

Phí bản quyền (Royalty)

Phí bản quyền – danh từ, trong tiếng Anh được gọi là Royalty, Royaties.

Phí bản quyền là chi phí pháp lí bắt buộc phải trả để có thể sử dụng tài sản trí tuệ của các cá nhân, tổ chức. Đây là dụng cụ tạo thu nhập được thiết kế đặc biệt để bù đắp cho chủ sở hữu tài sản trí tuệ, khi họ cho phép tài sản của họ được sử dụng bởi một chủ thể khác. (Theo Investopedia)

Thông tư Số: 39/2015/TT-BTC qui định như sau: “Phí bản quyền là khoản tiền mà người mua phải trả trực tiếp hoặc gián tiếp cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, để được chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ.”

Phí bản quyền liên quan đến hàng hóa nhập khẩuPhí bản quyền phải trả để được sử dụng nhãn hiệu hàng hóa phù phù hợp với bộ chứng từ, tài liệu liên quan tới việc trao đổi và thanh toán phí bản quyền, nếu thỏa mãn đủ các điều kiện sau:α) Hàng hóa nhập khẩu được bán lại nguyên trạng tại thị trường Việt Nam hoặc được gia công sơ chế đơn giản sau nhập khẩu theo qui định;ɓ) Hàng hóa nhập khẩu có gắn nhãn hiệu hàng hóa khi bán tại thị trường Việt Nam.Phí bản quyền phải trả để được sử dụng sáng chế, phương pháp kĩ thuật hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác trổ tài trên hợp đồng mua bán, hợp đồng phê duyệt hoặc các trao đổi khác về giao trả quyền sở hữu trí tuệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:α) Sáng chế, phương pháp kĩ thuật hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa nhập khẩu;ɓ) Hàng hóa nhập khẩu mang sáng chế, mẫu mã công nghiệp hoặc các quyền thuộc quyền sở hữu trí tuệ khác;ͼ) Hàng hóa nhập khẩu là máy móc hoặc thiết bị được chế tạo hoặc sản xuất để ứng dụng sáng chế, phương pháp kĩ thuật hoặc quyền thuộc quyền sở hữu trí tuệ khác.Thủ tục khai báo, xác minh phí bản quyềnTrường hợp phí bản quyền xác nhận được tại thời điểm đăng kí tờ khai:α) Người khai hải quan tự khai báo khoản phí bản quyền trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu hoặc tờ khai trị giá hải quan so với trường hợp phải khai tờ khai trị giá hải quan;ɓ) Đơn vị hải quan xác minh và xử lí kết quả xác minh theo qui định; xác minh, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lí thuế so với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.Trường hợp phí bản quyền không xác nhận được tại thời điểm đăng kí tờ khai do phụ thuộc vào thu nhập bán hàng sau nhập khẩu hay lí do khác được qui định rõ ràng và cụ thể tại hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc văn bản trao đổi riêng về việc trả phí bản quyền, thủ tục khai báo, xác minh thực hiện như sau:α) Tại thời điểm đăng kí tờ khai, người khai hải quan khai báo rõ lí do chưa khai báo được khoản phí bản quyền trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu hoặc tờ khai trị giá hải quan so với trường hợp phải khai tờ khai trị giá hải quan.Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thực trả, người khai hải quan thực hiện khai báo, tính số thuế phải nộp so với khoản phí bản quyền thực tiễn đã trả trên tờ khai bổ sung sau thông quan, đồng thời nộp đủ tiền thuế theo qui định;ɓ) Đơn vị hải quan xác minh các chứng từ có liên quan đến khoản phí bản quyền và khai báo của người khai hải quan theo qui định và xử lí như sau:– Trường hợp người khai hải quan không khai báo hoặc khai báo không đúng khoản phí bản quyền, ra quyết định xử phạt theo qui định, đồng thời yêu cầu người khai hải quan khai báo hoặc khai báo bổ sung.– Trường hợp người khai hải quan không khai báo hoặc không khai báo bổ sung theo yêu cầu, đơn vị hải quan thực hiện xác nhận trị giá hải quan, ấn định thuế, thu đủ số vốn thuế, tiền chậm nộp (nếu có) theo qui định;– Trường hợp người khai hải quan khai báo phí bản quyền không đúng thời hạn theo qui định, đơn vị hải quan thực hiện xử phạt theo qui định. (Theo Thông tư Số: 39/2015/TT-BTC)

XEM THÊM  Adjective clause là gì

Theo kinhte&tieudung

Xem thêm: Dropshipping Là Gì – Giới Thiệu Tiềm Năng Của Dropship

Xem thêm: Positive Là Gì

This entry was posted in Kiến thức xuất nhập khẩu, Thủ tục Hải quan and tagged xác minh phí bản quyền, phí bản quyền, Phí bản quyền trong nhập khẩu, Royalty, Thủ tục khai báo.

Chuyên mục: Hỏi Đáp


Xem thêm nội dung thuộc thể loại: Hỏi Đáp
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hỏi Đáp